-

Pioter : Ich bin ein Schlesier.

Artykuły użytkownika

Projekt Darien czyli pułapka kolonializmu

W 1690 roku William Paterson, późniejszy założyciel Bank of England, rozpoczął w Szkocji zbieranie funduszy na założenie nowej kolonii w Ameryce.Kolonia ta miała się ulokować w Przesmyku Panamskim i docelowo stanowić most łączący Europę i Azję. Planowano w tm celu zebrać 600 tysięcy funtów angielskich, co połowicznie się nawet udało.

I nagle przed Company of Scotland for Trading with Africa and the Indies zaczęły piętrzyć się trudności.

Najpierw król Anglii Wilhelm III, będący równocześnie stadhuterem Holandii, zakazał sprzedaży Szkotom holenderskich okrętów. Potem okazało się, że obligacji ani akcji Kompanii ani Holendrzy ani Anglicy nie zamierzają skupywać. Ostatecznie udało się w samej Szkocji zebrać fundusze w wysokości 400 tys funtów ...

Pioter
12 października 2019 14:45

9     932    16

Jak wytresować błazna

Historyja, jako wszyscy kmiecie z swoimi żonami na młodego Sowiźrzała skarżyli, powiedając, jakim by on silnym zuchwalcem i oszczercą był, k temu siedząc na koniu za ojcem, na ludzi milczkiem zadek wypinał


Gdy już Sowiźrzał ku latom przyszedł, a z prochu był wychowan, dziwne a rozmaite kunszty między dziećmi wymyślał i jakoby niejaka małpa po trawie się walał aż do czwartego lata, a tak w złości swej przyrodzonej rósł – im starszy, tym gorszy – że pospolicie wszyscy sąsiedzi nań uciążali i skarżyli ojcu, żeby on łotrem był.
Wysłuchawszy ociec ich skarg, począł syna swego karać, tak mówiąc:
– Co się dzieje, synu miły, że tak wszyscy sąsiedzi na cię skarżą? Powiedają, żeś przewrotny a młody łotr.
Sowiźrzał na to odpowiedział:
– Miły ojcze, w ...

Pioter
11 października 2019 18:01

33     1180    6

Biblia z Nysy a błazenada

Jakiś czas temu zgłosił się do mnie Pan Roman Sękowski, emerytowany dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu i autor wielu książek o Górnym Śląsku, aby wydać mu książęczkę poświęconą przechowywanemu w Nysie rękopisowi Biblii z przełomu XIV/XV wieku. Jego celem było zainteresowanie świata nauki tym zabytkiem i uratowanie go od niszczenia. Do zobrazowania książki użył fotografii kart wykonanych w latach 80tych.

I wtedy przeżyłem pierwszy szok. Poprosiłem o oryginały tych fotografii i przez prawie dwa miesiące próbowałem wydobyć z nich piękno tego zabytkowego kodeksu. W końcu się to udało zrobić na jakimś przyzwoitym poziomie i pod koniec lipca mogłem już odebrać zamówienie z drukarnii.

Mała książeczka spełniła swój cel. Udało się nią za ...

Pioter
8 października 2019 19:56

11     843    8

Błazen z Krainy Lwów

W 1993 z powodu inflacji w Sierra Leone trzeba było wprowadzić do obiegu banknot o nominale 1000 leones. Władze kraju zdecydowały się na upamiętnienie na tym banknocie bohatera narodowego, który zwał się Bai Bureh.

Bai Bureh był wodzem plemiennym, a przez splot okoliczności stał się bohaterem wojennym. Ale zacznijmy od początku.

Bai Bureh był synem wodza plemienia Kasseh. W młodości przeszedł przeszkolenie wojskowe oraz brał udział w wojnach plemiennych z ludem Susu. W 1886 roku udało mu się już zostać wodzem całego północnego Sierra Leone.

1 stycznia 1893 roku w afrykańskich koloniach Anglicy wprowadzili nowy podatek - podatek od szałasów. Ogłosili również, że każdy musi go zapłacić w pieniądzu, zbożu, zapasów bądź odrobić go przy budowie dr ...

Pioter
7 października 2019 19:08

33     1047    6

Gest Konfucjusza

W 27 roku Republiki (czyli w 1938 roku naszej ery) Federalny Bank Rezerw Chin wprowadził do obiegu dość niezwykły banknot.Niezwykły z jednego tylko powodu. Z powodu ułożenia dłoni Konfucjusza. W internecie na anglojęzycznych stronach poświęconych propagandzie wojennej gest ten jest odczytywany jednoznacznie jako przesłanie chińskiego ruchu oporu dla Japończyków.

Ale.... Do takiej interpretacji mam wiele zastrzeżeń.

1.  Federalny Bank Rezerw Chin był bankiem działającym w imieniu cesarstwa Japonii. Mało prawdopodobne wydaje się więc, że mógłby tam działać jakikolwiek ruch oporu. To tylko bajeczka dla naiwnych, taka sama jak ta, że Młynarski w Banku Emisyjnym w Krakowie mógł bez wiedzy Niemców wprowadzić do obiegu w Generalnej Gubernii banknoty z Em ...

Pioter
5 października 2019 13:54

21     1172    6

Błazna szkiełko i oko

W komentarzah pod tekstem Wojtka  zamieszczony został obraz błazna namalowany przez Cornelisza

Na obrazie tym błazen trzyma w ręku okulary, które w Europie były znane już co najmniej od stu lat. Ale po co mu były te okulary potrzebne? Z powodu słabego wzroku?

Jeśli przyjmiemy (a raczej w tym kierunku idą nasze wspólne rozważania), że cała ta błazenada to opis siatki wywiadowczej, to raczej będziemy musieli dojść do wniosku, że do takiej pracy średnio by się nadawały osoby z wadami wzroku.

Po co wiec były mu te okulary? Moim zdaniem to były silne szkła powiększające, niezbędne do odczytania części wiadomości, których nie można było zaszyfrować i przesłać sowim lusterkiem, ani wyśpiewać przy lutni czy wygrać na flecie. Był to główny przyrząd do o ...

Pioter
4 października 2019 16:07

25     981    7

Jakob Fugger i inflacja

18 maja 1922 Bank Rzeszy wprowadził do obiegu nowy bankot o ogromnym jak na tamte czasy nominale - 10 tysięcy marek - co po zawirowaniach czasu wojny światowej i związanej z tym inflacji stanowiło odpowiednik dzisiejszych 900 euro. Do wartości z czasów przedwojennych temu banknotowi było bardzo daleko - mniej więcej tyle samo warty przed wojną był banknot 50 markowy.

Ale w tym momencie wydawało się, że wojenna i rewolucyjna inflacja jest już przeszłością i uda się ją ustabilizować na sensownym poziomie.

Ten nowowprowadzony banknot wyglądał tak Niestety inflacji nie udało się zatrzymać. W styczniu 1923 do obiegu weszła druga seria tych banknotówo sile nabywczej równej 50 euro, ale to też nie wystarczyło. Kolejny dodruk wypuszczono w marcu 1923, przy czym pr&oa ...

Pioter
2 października 2019 19:49

11     863    7

Książę von Kleve na polskim tronie

W krakowskim Colegium Maius wśród niewielu oryginalnych eksponatów wystawionych na widok publiczny na dziedzińcu znalazła sie uszkodzona armata.Armata trofiejna, która jakimś cudem wydostała się z któregoś z rosyjskich muzeów (o czym świadczy punca 89 PU 10). Na armacie, którą carska armia zdobyła podczas wojny północnej jest bardzo ciekawy herb. Z jednej strony jest to herb Rzeczypospolitej, a z drugiej winien być herb Wettynów. Jednak ludwisarz zamiast skupić się włościach położonych w Saksonii w herbie Wettynów zamieścił herb księstwa Kleve.

I rzeczywiście. Król Polski Fryderyk August Wettyn (znany w polsce pod imieniem August II Mocny) używał pełnego tytułu: Z Łaski Bożej król Polski, wielki książę Lite ...

Pioter
29 września 2019 19:37

20     1428    11

Reszty nie trzeba - edycja polska

Jakiś czas temu - pod koniec maja zeszłego roku - napisałem raczej w celu humorystycznym notkę o notgeldzie z miasteczka Wittenburg o nietypowym nominale 1,99 marki. Dziś, jak zwykle zresztą, okazało się, że życie wyprzedziło kabaret. Narodowy Bank Polski bowiem w dniu 2 października ma zamiar wprowadzić do obiegu (czyli sprzedać kolekcjonerom) baknot o nominale 19 zł.

Oficjalnym powodem do emisji tego banknotu jest 100 lecie istnienia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Nie wiem jak to skomentować. Szata graficzna jest bardzo skromna, więc całe przesłanie zawarte jest w nominale. Na pewno biegły w numerologii Saturn9 będzie wiedział na ten temat więcej.

W zeszłym roku wydano banknot z Piłsudskim, więc jakby patrzeć na to z tej strony to Paderewski jest tro ...

Pioter
26 września 2019 17:55

22     1116    11

Szachista

W estońskim miasteczku Narwa znajduje się pomnik jednego z najzdolnieszych radzieckich szachistów, Paula Keresa.

Paul Keres urodził się w 1916 roku. Już jako czterolatek wykazał zainteresowanie szachami. W wieku 12 lat udało mu się pokonać w szachy Vladasa Mikenasa, ówczesnego arcymistrza, czym zwrócił na siebie uwagę grona szachistów. Już w 1935 jako mistrz studencki reprezentuje Estonię na olimpiadze szachowej, gdzie zajmuje 3 miejsce. W 1940 roku, po likwidacji Estonii, reprezentuje w zawodach szachowych Związek Radziecki, aż do 1941. Po zajęciu Estonii przez III Rzeszę bierze udział w zawodach organizowanych na terenach okupowanych, a także zajmuje się szkoleniem szachowych Wehrmachtu. W 1944 roku Estonia ponownie zostaje zajęta przez ZSRR, a po począ ...

Pioter
23 września 2019 19:59

13     1172    14

Błazeństwa arcybiskupa Adolfa

Nie będzie dziś o banknotach, a z powodu tematu zarzuconego przez betacoola i pytań saturna-9 zajmę się czasami powstania Gildii Błaznów.

Gildię tę założył hrabia Adolf von Kleve - postać realna z rodu hrabiów von Berg,której grobowiec znajduje się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Kleve.

Co wiemy o grafie Adolfie? Urodził się w 1334 roku jako drugi syn Adolfa grafa von Mark i jego żony Małgorzaty von Kleve. Jako młodszy syn został przeznaczony do kariery duchownej. W wieku 14 lat został kanonikiem katedry w Kolonii, a w 1351 roku rozpoczął służbę w katedrze w Liege u swego stryja biskupa Engelberta. W latach 1353-57 udał się do Montpellier, gdzie studiował prawo kanoniczne, a przy okazji nawiązał odpowiednie kontakty z dworem papieskim w Aw ...

Pioter
20 września 2019 20:16

13     1188    12

Casa de America

W 1990 roku z inicjatywy hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prowincji Madryt oraz Miasta Madryt powołano do istnienia fundację Casa de America, której zadaniem wspierania i zacieśnianie więzi pomiędzy Hiszpanią a Ameryką Łacińską. Odbywa się to poprzez organizację seminariów, wystaw, pokazów, koncertów czy warsztatów. W wielu wydarzeniach bierze nawet udział śmietanka rządowa poszczególnych państw. 15 lipca 1992 roku w siedzibie funacji w Palacio de Linares w Madrycie odbył się szczyt iberoamerykański, w trakcie którego oficjalnie zainaugurowano powstanie fundacji.

Było to tak ważne dla Hiszpanii wydarzenie, że budynek fundacji nawet znalazł się na najwyższym banknocie wprowadzonym właśnie w tym roku do obieguNa rewersie ...

Pioter
18 września 2019 21:02

6     877    9

Cykady na Cykladach

2 stycznia 2013 roku Jej Wysokość Elżbieta II musiała ustąpić miejsce na banknotach Fidżi tamtejszej florze i faunie. Na najwyższy nominał dostała się wtedy pewna wyjątkowa cykada, zwana przez wyspiarzy Nanai.

Z cykadą tą związana jest również jedna z tamtejszych legend.

Otóż dawno, dawno temu ... (a moze wcale nie) wodzowie dwu walczących klanów, Cebeta z ludu Burenitu oraz Lawatunibovitu z ludu Noimalu, zmęczeni nieustannymi wojnami spotkali się przy strumieniu aby w końcu zwrzeć pokój i wyznaczyć dokładną granicę pomiędzy ludami. Po wielu kłótniach w końcu ustalili, że granicą pomiędzy ludami będzie potok Nominalu. Aby uczcić dopiero co zawarte porozumienie wodzowie wymienili się tradycyjnymi darami - żywnością. Wódz Lewatunibovitu prz ...

Pioter
15 września 2019 07:08

4     806    7

Rząd unieważnił banknoty. "Są przeszkodami w wykorzenieniu biedy"

Tak brzmiał nagłówek jednej z informacji serwisu TVN24 z 8 listopada 2016 roku.

https://tvn24bis.pl/pieniadze,79/indie-rzad-uniewaznil-banknoty-o-najwyzszych-nominalach,690403.html

Na szczęście nie chodziło o Polskę, a o Indie, i akcję zorganizowaną przez tamtejszy rząd pod hasłem walki z korupcją. Z dnia na dzień, niczym w Korei Północnej, Kambodży czy PRL, zostały unieważnione banknoty o nominałach 500 i 1000 rupii. Posiadacze tych banknotów mogli dokonać wymiany na będące jeszcze w użyciu banknoty o mniejszych nominałach w bankach, bądź wpłacić je na konta, ale... jak w każdym kraju o dobrych komunistycznych wzorcach tak i w Indiach obowiązywały w tym zakresie obostrzenia. Wymiany można było dokonać wyłącznie do końca roku i do maksymalnej kwoty 4500 rupii ...

Pioter
13 września 2019 18:34

24     1194    10

Edukacja ludzi to prawdziwa lokomotywa dziejów

W 1865 roku słowa te stały się motywem przewodnim artykułu Los Gauchos napisanego w La Revista Literaria 13/1865 przez dwudziestolatka - Jose Pedra Varela z Montevideo. W artykule tym Varela przedstawił tezę, że właściwa edukacja jest niezbędna do korzystania z obywatelstwa. ... Rozszerzenie prawa wyborczego na wszystkich obywateli wymaga rozpowszechnionej edukajci dla wszystkich, bo bez niej człowiek nie ma zrozumienia swoich działań... Ta właściwa edukacja powinna być jego zdaniem po pierwsze bezpłatna, po drugie powszechna, a po trzecie - oderwana od Kościoła.

W napisanej rok później w artykule Kościół katolicki i współczesne społeczeństwo  (El Signo z 15.XII.1866) zamieścił takie słowa: ...Współczesnym ideałem jest demokracja. Królestwo Ni ...

Pioter
11 września 2019 20:19

8     803    8

Lekcja heraldyki czyli dlaczego nawet lwy nie są tym czym się wydają.

Miało być jako komentarz do tekstu betacoola http://betacool.szkolanawigatorow.pl/w-labiryncie-sowich-zwierciade, ale strolował bym bardzo ciekawą notkę sprawami o kilkaset lat wcześniejszymi.

Herb grafów Kleve jest akurat mało interesujący. Ciekawszy znacznie jest herb, gdy panowie von Kleve otrzymali tytuł książęcyW kolejności składają się na niego herby nastepującyh ziem: Jülich, Geldern, Kleve, Berg, Mark, Zutphen i Ravensberg. Jeśli porównamy go z herbami Czech i Moraw to możemy się zdziwićW 1247 roku herby Czech i Moraw zostały zmienione. Czeski herb to herb Szymona de Montfort. Biało czerwona szachownica (wypełniająca morawskiego orła) występuje również w przypadku herbu księstwa brzeskiego, ale do tej pory przyjmowano, że ta w Brzegu jest to odmiana ...

Pioter
8 września 2019 08:13

43     1619    10

20 lat minęło

23 lipca 1999 na tron Maroka wstąpił Muhammad as-Sadis ibn al-Hasan, który przyjął imię Muhammad VI. W roku bieżącym minąło już 20 lat jego rządów w Maroku. Z tej okazji Bank Magrebu wydał banknot okolicznościowy, który do obiegu wszedł 1 września tego roku.Na rewersie banknotu możemy zauważyć co się przez te 20 lat rządów zmieniło w kraju.

Zamieszczono tam w kolejności:

- oddaną do użytku 15 listopada 2018 r szybką kolej Al-Boraq łączącą Casablankę z Tangerem i osiągającą prędkość 323 km/h, a której nazwa pochodzi od nazwy rumaka, na którym Mahomet udał się w podróż do nieba aby spotkać się tam z archaniołem Gabrielem

- oddany do użytku 7 lipca 2016 roku most Muhammada VI znajdujący się w Rabacie o długości 950 m będący częścią ...

Pioter
7 września 2019 10:16

6     982    6

Jeszcze dalej niż północ

Niedaleko miasta Bergen w Norwegii znajduje się wyspa Utvaer. Na tej skalistej wyspie w 1900 roku wybudowano latarnię morską. Była to jednocześnie najdalej na zachód wysunięta latarnia morska Norwegii, wskazująca drogę okrętom kursującym pomiędzy Bergen a Wyspami Szetlandzkimi. Żeliwna 31 metrowa wieża miała być odporna na wszystko, co przyniesie natura.

I była do 25 kwietnia 1945 roku. Tej nocy ze światła latarnii skorzystało 170 samolotów Lancaster, które zbombardowały rafinerię ropy naftowej w Tonsberg. Przy okazji bomby padły również na wyspie Utvaer i naruszyły konstrukcję wieży.

Latarnię w miarę możliwości odbudowano po wojnie i w 1948 roku mogła rozpocząć prace na nowo, a w 1986 została w pełni zautomatyzowana. W 1999 roku teren wyspy ogłoszono ...

Pioter
5 września 2019 21:28

8     858    5

Człowiek i osioł

W 1996 roku władze Banku Rezerw Australii wprowadziły do obiegu nowe wzory bankotów. Na 100 dolarówce zamieszczono śpiewaczkę operową Nelli Melbę oraz Johna Monasha - dowódcę sił ANZAC w trakcie I Wojny Światowej.

Przyjrzyjmy się więc rewersowi tego banknotu, który w śród scen bitewnych spod Gallipoli zawiera również nawiązanie do legendy o człowieku i ośle.Człowiekiem tym był Jack KirkpatrickSzkot i dezerter, ale wśród Australijczyków znany jako sanitariusz i bohater wojenny John Simpson.

Jack Kirkpatrik zgłosił się w 1908 roku (w wieku 16 lat) na ochotnika do służby w armii brytyjskiej. Rok później był już marynarzem, ale podczas rejsu do Nowej Południowej Walii zdezerterował w Newcastle. Imał się później r&o ...

Pioter
1 września 2019 12:25

5     963    7

Przysłość Hong Kongu

W 1984 roku Wielka Brytania i Chiny ustaliły, że w latach 1997-2047 (czyli przez 50 lat) miasto to zostanie specjalną strefą zgodnie z deklaracją "jedno państwo - dwa systemy", ale ostatnio sprawy jakby przyśpieszyły.

We wrześniu roku 2014 mieliśmy w Hong Kongu rewolucję parasolek, oficjalnie z powodu niezadowolenia z niedemokratycznej ordynacji wyborczej. Od lipca mamy powtórkę sytuacji z 2014 roku. Większość z nas upatruje w tym przypadku prowokacji amerykańskiej bądź brytyjskiej.

Ale dlaczego o tym piszę? Bo być może jest to prowokacja chińska.

W 1994 roku Bank of China został dopuszczony do Hong Kong Monetary Authority, czyli konsorcjum bankowego odpowiedzialnego z emisję waluty dla tego prawie 7,5 mln miasta. W konsorcjum tym obecnie zgrupowane są nas ...

Pioter
30 sierpnia 2019 17:26

21     1422    5

 Poprzednia  Strona 2 na 13.    Następna