-

Pioter : Ich bin ein Schlesier.

Artykuły użytkownika

W kamiennym kręgu

W wiosce Wasu, znajdującej się niedaleko miasta zwanego jeszcze niedawno Georgtown, a dziś Janjanbureh (Gambia) znajduje się muzem wybudowane ze środków UNESCOMuzeum te poświęcone jest znajdującym się w tej miejscowości kamiennym kręgom, które w 2006 wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pracujacy na miejscu archeologowie wydatowali ich powstanie na VIII wiek naszej ery. Znalezione na miejscu wykopalisk miedziane ozdoby i broń sugerują, że były to grobowce władców, ale do chwili obecnej nie udało się w żaden sensowny sposób zidentyfikować ich budowniczych ani rzeczywiście pełnionej przez nie funkcji. Każdy ze stojacych w kręgu laterytowych* kamieni waży około 10 ton, a ich wielkość wacha się od 1 do 2,5 m.Dalsze badania archeologiczne prowadzone w ...

Pioter
12 kwietnia 2019 16:33

9     611    1

Ukraiński plan B

W 1943 roku Leonard Sowiński, pracownik przedwojennej PWPW w Warszawie, otrzymał zlecenie na wykonanie projektu baknotu 1000 złotowego dla Generalnej Gubernii. Na awersie projektowanego banknotu zbnajduje się potret mężczyzny zwanego Krakowiakiem, na rewersie natomiast zamieszczono Wawel.

I wykonał ten projekt, który jednak już do obiegu na terytorium GG nie wszedł.Projekt do dziś zachował się wyłacznie w postaci fotografii, które Państwo macie przed sobą.

Tak wyglądało pierwotne zlecenie. W trakcie przygotowań do produkcji jednak dokonano zmian i odnaleziona matryca rewersu zawieraja już wyłącznie polskie napisy.W przejętej przez Armię Czerwoną drukarnii PWPW znaleziono przygotowane rolki papieru ze znakiem wodnym do druku tego nominału. Niemieckim władzom okupacyj ...

Pioter
11 kwietnia 2019 19:52

8     830    4

Wolne Miasto Triest

Na wskutek rywalizacji z pobliską Wenecją władze miasta Triest poprosiły arcyksięcia Leopolda III Habsburga w 1382 roku o włączenie do tzw Habsburgische Erbelande, czyli habsburskich ziem dziedziczych. Równocześnie wystarali się oni o zagwarantowanie autonomii, aż w końcu w 1717 roku podniesienia do rangi Wolnego Cesarskiego Miasta, czyli oddzielnego kraju związkowego monarchii habsburskiej. W granicach tej monarchii pozostał aż do 1918 roku, choć z krótką przerwą w czasach napoleońskich. W Trieście znajdowały się wszystkie najważniejsze morskie intytucje Austro - Węgier, między innymi również centrala Oesterrische Lloyd

W traktatach kończących I Wojnę Światową zdecydowano, że Triest znajdzie się w granicach Królestwa Włoch, gdzie początkowo (do 1922 roku ...

Pioter
10 kwietnia 2019 19:45

5     689    5

Koreańskie uwłaszczenie

30 listopada 2009 roku Korea Północna dokonała zmiany pieniędzy. Od tego dnia do 6 grudnia zamknięto wszystkie sklepy, a stare pieniądze, które już 7.12.2009 stały się makulaturą, można było wymienić wyłącznie w bankach, przy czym gotówkę wymieniano wyłącznie do kwoty 100.000 won na osobę, wydając w zamian nowy banknot 1000 won.

Wkłady bankowe przeliczano również w takim samym stosunku, jednak tu limit wymiany był dziesięciokrotnie wyższy.

Gdy 7 grudnia otwarto sklepy, można było w nich płacić wyłącznie nowymi pieniędzmi. I jak zwykle w socjaliźmie koszty wymiany pieniądza poniosłow społeczeństwo, ponieważ większość ludności oytrzymała wypłaty 28 listopada wypłacone starymi pieniędzmi, których nie było gdzie wydać.

Ale to nie koniec bajki.

...
Pioter
9 kwietnia 2019 18:13

11     761    9

33 rewolucjonistów

1 kwietnia 1825 roku grupa 33 rewolucjonistów wyruszyła zrobić rewolucję w brazylijskim stanie Rio Grande de Sul - dzisiejszym Urugwaju. Wydarzenie te na obrazie uwiecznił Juan Manuel Blanes, a obraz ten od 1935 roku jest przedstawiany na urugwajskich banknotach.A przynajmniej był, do czasu wymiany pieniędzy w 1975 roku.

Kim byli ci ludzie i co chcieli zrobić?

Zadaniem ich było wywołanie wojny pomiędzy Argentyną (wówczas zwaną Zjednoczonymi Prowincjami Rio de la Plata) a Brazylią. W tym celu udali się do Rio Uruguai (dwoma łodziami - przepływając w nocy pomiędzy stacjonującą w porcie flotą brazylijską), gdzie po wyjściu na ląd rozwinęli flagęskładając przysięgę w sprawie walki o niepodległość (18 kwietnia), a później udali się do Montevideo (20 maja), gdzie u ...

Pioter
7 kwietnia 2019 17:58

10     734    7

Wolność

W 1986 na banknotach Zambii pojawił się Pomnik Wolności ustawiony w Lusace przed budynkiem rządu w 1974 z okazji 10 rocznicy ogłoszenia niepodległości od Wielkiej Brytanii przez dawną kolonię znaną pod nazwą Rodezja Północna.Od 1989 roku pomnik ten obecny jest już na każdym zambijskim banknocie. Ma on przypominać rzącącym i rządzonym jak wielką ofiarę musiało ponieść społeczeństwo Rodezji Północnej uwalniając się z kajdan kolonializmu brytyjskiego.Idea pomnika odwołuje się do prawdziwych wydarzeń. Człowiek w łańcuchach to Zanco Mpudu Mutebo pochodzący z Mbala, który został aresztowany w 1963 i w łańcuchach przetransportowany do Livingstone. Aresztowaniu jednak towarzyszyły protesty, więc prowadzący go oficer dał mu wybór - albo złamie łańcuchy, albo zginie n ...

Pioter
4 kwietnia 2019 17:55

8     776    5

Angielska uczciwość

W 1919 roku władze nowo utworzonego Banku Polskiego zamówiły w drukarniach Banque de France w Paryżu oraz Waterlow w Londynie druk nowych banknotów złotowych o nominałach od 1 do 5000 zł. Niższe nominały (czyli 1 do 50 zł) drukowane były w Paryżu natomiast wszystkie powyże 100 zł w Londynie. Jedynie na banknocie 5 złotowym znalazł książę Jóżef Poniatowski, wszystkie pozostałe nominały ozdabiał wizerunek Tadeusza Kościuszki.Zamówione banknoty do Polski dotarły drogą morską, przez port w Gdańsku.

Ale nie wszystkie.

Okazało się, że zabrakło jednej skrzyni zawierającej 4000 szt banknotów tysiąc złotowych. Co w takiej sytuacji mogły zrobić władze Banku Polskiego? Zdecydowano się na opóźnienie reformy walutowej - co spowodowało dodatkową inflac ...

Pioter
2 kwietnia 2019 18:51

26     1606    13

Nabici w butelkę

Na wskutek decyzji podjętych podczas Kongresu Wersalskiego, które dały sprzymierzonym prawo do okupacji Nadrenii, 10 stycznia 1919 roku armie brytyjska, amerykańska i francuska zajęły odpowiednio Kolonię (GB), Koblencję (USA) oraz Mainz (F). Ponieważ strefy okupacyjne rysowano na mapach od cyrkla (równo po 30 km), obszar pomiędzy miastami Limburg a Lorch, który zamieszkiwało ponad 17 tysięcy ludzi, stał się w tym momencie ziemią niczyją.

Na terenie tym nie było żadnego przemysłu. Nie było nawet możliwości dostarczenia zaopatrzenia (żywność, węgiel, itp) do tego obszaru, ponieważ wszystkie istniejące drogi  przecinały amerykańską bądź francuską strefę okupacyjną. Jedynym wyjściem pozostał więc przemyt. Doszło nawet do tego, że aby zapewnić węgiel na zimę dla ...

Pioter
1 kwietnia 2019 17:32

3     860    13

Nowe państwa na Kaukazie

Co powoduje, że dziś powstają nowe państwa na świecie? Uznanie międzynarodowe (czyli koncert życzeń mocarstw)? Chyba nie.

Państwa powstają po to by kontrolować dany obszar (zamieszkiwany zwykle przez ludność podobnego pochodzenia), obszar, na którym czynny jest jakiś rynek, ograniczony pasmami gór, rzekami czy pustyniami. Czasem wyłącznie o powstaniu takiego nowego tworu państowego decyduje wola innego państwa (które oficjalnie nie może się nawet do tego przyznać).

Żyjemy dziś w takim świecie, gdy nie wystarczy ogłosić się królem czy księciem jakiegoś spornego terenu i utrzymać odpowiednio długo swoje panowanie nad danym krajem, aby wszyscy wokół zaczęli brać ten nowy twór na poważnie. Takie podejście było możliwe w czasach Samsona, Piast ...

Pioter
30 marca 2019 20:08

9     685    6

Agent Jej Królewskiej Mości?

Ernesto Guevara de la Serna urodził się w 1928 roku w Rosario w Argentynie, w rodzinie o znacznych zasługach dla kolonizacji Ameryki Południowej. Jednym z przodków jego matki był Jose de la Serna e Hinojosa - ostatni hiszpański wicekról Peru, natomiast jego pradziadek ze strony ojca, Partick Lynch, był jednym z najbogatszych ludzi w Argentynie - oficjalnie uciekinier z Anglii do Argentyny, gdzie został gubernatorem Rio de la Plata. Pomimo tego wszystkie opracowania uważają Che Guevarę za pochodzącego z rodziny hiszpańsko - irlandzkiej, wywodzącej się z klasy średniej.

Po ukończeniu szkoły rozpoczął studia medyczne. Z powodu organiczonej wydolności fizycznej został uznany przez argentyńską komisję poborową za niezdolnego do służby wojskowej. W 1953 roku w trakcie po ...

Pioter
28 marca 2019 19:14

6     790    7

Prośba o pokój

W 2004 roku Sierra Leone, była kolonia brytyjska w Afryce Zachodniej, wypuściła do obiegu bardzo ciekawy i jednoznaczny w wymowie banknot.Z jednej strony mamy na nim gołąbka pokoju na tle mapy kraju. Od czasów Noego biały gołąb z gałązką oliwną kojarzy się jednoznacznie w naszej kulturze. Żeby było ciekawiej przekaz (dla nie znających symboliki) zapisano również po angielsku na wstędze: National cohesion - pace and prosperity co należałoby przetłumaczyć jako Jedność narodu to pokój i dobrobyt. Jeśli wziąść pod uwagę, że od chwili uzyskania niepodległości  w 1961 roku w kraju tym stale toczy się wojna domowa, a jako taki spokój ma miejsce dopiero od 2002 roku, od kiedy to w Sierra Leone stacjonuje na stałe brytyjski kontyngent wojskowy, to taki zapis (sy ...

Pioter
22 marca 2019 19:08

3     692    3

Polonia Restituta?

W roku 1930 sanacyjne władze wprowadziły do obiegu nowy banknotna którym przedstawiono zupełnie nową alegorię Polski, bowiem św Jadwiga Anjou utraciła już prawo do tego zaszczytnego tytułu.

Przez długi czas uważano, że jest to po prostu postać kobiety, Polonia, ale nie potrafiono jej przypisać do nikogo konkretnego. Jednak przeprowadzone badania porównawcze wykazały, że władze Banku Polskiego ponownie sięgnęły do twórczości Jana Matejkia dokładniej do obrazu nazwanego Kasztelanka, który przedstawia Stanisławę Serafińską, siostrzenicę żony Matejki i przyczynę skandalu w tej rodzinie.

Otóż w 1873 roku Jan Metejko zamieszkał w Krakowie w kamienicy przy ul Floriańskiej, a wraz z państwem Matejko zamieszkała również Joanna Serafińska - starsza ...

Pioter
20 marca 2019 19:32

12     873    7

Wariat na swobodzie

Podczas drugiej wymiany pieniędzy w Republice Serbskiej w Bośni, która miała miejsce w 1993 roku, władze banku emisyjnego stwierdziły, że głównym motywem (zamiast stosowanych do tej pory figur geometrycznych) będzie jeden z bośniackich polityków okresu habsburskiego - Petar Kočić. Jego wizerunek ozdobił więc wszystkie banknoty od 5 tysięcy do 50 miliardów dinarów.

Kim był Petar Kočić (Петар Кочић)? Najprościej byłoby powiedzieć, że literatem i politykiem, ale to tylko niewielka część jego życia.

Petar urodził się 29 czerwca 1877 w rodzinie prawosławnego serbskiego duchownego w jeszcze osmańskiej Bośni. Dwa lata później jego matka zmarła przy porodzie kolejnego dziecka, a ojciec postanowił rozpocząć karierę duchowną, co wiązało się z wstąp ...

Pioter
18 marca 2019 20:47

8     740    7

Dorsz a sprawa kryzysu bankowego

10 grudnia 1894 roku oba banki działające w brytyjskim Dominium Nowej Fundlandii zamknęły swe drzwi po raz ostatni. I nigdy więcej ich ponownie nie otwartły. Te banki to: Commercial Bank of Newfoundland oraz Union Bank of Newfoundland. Od tego też dnia Nowa Fundlandia pozostała bez własnego systemu bankowego.

Jak do tego mogło dojść i co ma to wspólnego z dorszem?

Dominium Nowej Fundlandii miało własny system walutowy i bankowy (niezależny od kanadyjskiego) już od 1857 roku. Przyjęto przy tym, że 1 funt szterling był równy 4 dolarom (podobnie jak w Kanadzie zresztą), ale widoczne na nowofundlandzkich banknotach Britania czy królowa Wiktoria czekały na ławice dorszy, które były podstawą całej gospodarki tego kraju.Tylko, że niekontrolowane połowy dorsza ...

Pioter
14 marca 2019 18:48

3     606    7

Karpik

Czasem pozostawiamy kogoś pod takim wrażeniem, że pozostaje z otwartymy ustami i nie wie co ma powiedzieć.

Takie wrażenie mam dziś ja, nieobecny na konferencji z powodu pracy, czytając Wasze streszczenia wykładów. A ponieważ na banknoty nadawał się wyłącznie ostatni wykład dr Łukasza Modelskiego, dlatego pozwolę sobie go uzupełnić o pewną chińską legendę.W czasach słusznie minionych na banknoty jednej z brytyjskich kolonii trafił karp. Ale to był karp wyjątkowy, był to karp, który przenienił się w smoka.

Przywilej ten jednak jest dostępny wyłacznie tym karpiom, którym uda się pokonać przełom Żółtej Rzeki zwany Smoczą Bramą. Do tego aby zamienić się w smoka karpie muszą całość pokonać jednym skokiem. Pozwala im to sięgnąć nieba i już w smoczej postaci p ...

Pioter
12 marca 2019 20:33

11     776    15

eSwatini czyli prawie brytyjska Szwajcaria

19 kwietnia 2018 roku malutkie afrykańskie państwo wprowadziło do obiegu nowe banknoty, na których widnieje nowa nazwa tego państwa eSwatiniBanknoty te miały zastąpić wcześniejsze, wprowadzone do obiegu w lutym tego samego roku, na których widnieje jeszcze dawna nazwa tego państwa Swaziland

Tego samego dnia król Mswati III ogłosił uroczyście zmianę nazwy państwa, którego znaczenie się zupełnie nie zmieniło. eSwatini czy Swaziland oznaczają bowiem dokładnie to samo - kraj ludu Swazi.

Jednak ciekawe są przedostające się do publicznej wiadomości informacje, że zmiana nazwy państwa miała na celu odróżnienie Swazilandu od Szwajcarii (po angielsku Switzerland).

Jednak eSwantini daleko do Szwajcarii. Nie ma tu usług banknowych, jest za to rozwinięty ...

Pioter
9 marca 2019 20:39

2     787    8

Project Československo

25 października 1940 roku została podpisana umowa czechosłowacko - brytyjska o organizacji oraz finansowaniu czechosłowackich sił zbrojnych na alianckiej służbie. Było to jednocześnie uznanie przez brytyjskie władze emigracyjnego rządu Czechosłowacji Edvarda Beneša i  Jana Šrámka jako reprezentanta państwa, które dwa lata wcześniej brytyjskie władze pomogły pogrzebać. Na finansowanie czechosłowackiego wojska walczącego po stronie aliantów przeznaczono 7,5 mln funtów, ale z warunkiem, że rząd czechosłowacki jednocześnie przeznaczy zdeponowane w Banku Anglii złoto (około 26 ton) jako pożyczkę dla rządu Wielkiej Brytanii na zakup broni w USA.

W tym wypadku postapiono więc dokładnie tak samo jak w przypadku Polski, finansując wojska najemni ...

Pioter
6 marca 2019 09:55

20     1092    6

Pani senator tańczy

Zaczęło się zupełnie niewinnie. Ot na fejsie na profilu znajomego mignął plakat o organizowanym spotkaniuAkurat stało się to w czasie, gdy próbowałem opracować banknoty wydane przez Bank Polski w Londyniewśród których znalazł się i taki papierek - opisany jako portret Ślązaczki w stroju ludowym.

I okazało się, że trzeba program spotkania rozbudować o dodatkowy punkt. A mi do danych hagiograficznych Pani Senator Bramowskiej doszły dodatkowe ilustracje.

Najbardziej zadowolona z tego faktu była rodzina, a szczególnie wnuk, który właśnie zamierzał startować na radnego i odpowiednio zmienił ulotki. Ale magia Babci nie pomogła.

Co to zmieniło - w numizmatyce niewiele - ot, rozszyfrowana zagadka, którą nikt się zresztą nie zainteresował. Ale ...

Pioter
3 marca 2019 09:35

18     1351    10

Dla każdego coś miłego

Austria w okresie międzywojennym miotała się od religijności do rewolucji. Widać to bardzo wyraźnie w serii banknotów wydanych w latach 1927-1930, które miały przedstawiać poszczególne landy Austrii. Przyjrzyjmy się im:Dla Stryrii wybrano banknot 5 szylingowy z wyraźnym motywem masońskim - w dłoni studenta medycyny Hansa von Brücke widać cyrkiel (Kogo przedstawia banknot udało się zresztą dowiedzieć dopiero w 2009 roku)Dla Dolnej Austrii wybrano motywy odwołujące się do przedwojennej secesji, a Merkury i Żniwiarka wyglądają jakby wogóle I wojna się nie wydarzyłaBanknot przygotowany dla Górnej Austrii odwoływał się do etosu pracy na roli oraz ukazywał jak wielki dobrobyt można dzięki pracy osiągnąć Aby ukazać piękno Wiednia wybrano jeden z najsłyn ...

Pioter
2 marca 2019 17:35

9     862    9

Urodzinowe banknoty

Z okazji 60 urodzin króla Ramy IX w roku 2530 (czyli na nasze w 1987) Bank Tajlandii wydał specjalny banknot, który bardzo się królowi spodobał.

Tak bardzo, że 5 lat później na 60 urodziny królowej Sirikit Bank musiał wydać kolejny banknot okolicznościowy.

Kolejna okazja aby uroczyście świętować królewskie urodziny nadarzyła się w 2542 roku. Król Rama obchodził wówczas 72 urodziny.Pięć lat później (w roku 2004 naszej ery) okrągłe 72 urodziny obchodziła królowa Sirikit, co Bank Tajlandii również w swoich planach emisyjnych uwzględnił.W 2007 roku n.e. król Rama obchodził 80 urodziny. Tym razem wydano banknot składający się z trzech banknotów nierozciętych.

Jednak prawdziwe świetowanie miał ...

Pioter
27 lutego 2019 18:40

6     738    7

 Poprzednia  Strona 2 na 10.    Następna