-

Pioter : Ich bin ein Schlesier.

Artykuły użytkownika

Marka poznańska czyli nie dla psa kiełbasa

Po zwycięstwie Powstania Wielkopolskiego, które prócz tego, że było walką o niepodległość było również prawicową reakcją na zapędy socjalistycznego rządu berlińskiego, Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu, dysponując własną bojówką postanowila założyć bank. Podjęto wobec tego decyzję o założeniu Banku dla Polski Zachodniej i o druku w Drukarni św Wojciecha w Poznaniu banknotów o nominałach 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 100 marek.

I wtedy okazało się, że z patentu "bojówka i bank" nie może skorzystać prawica. Rząd w Warszawie, kierowany przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego rozpoczął wielką akcję w celu niedopuszczenia to wprowadzenia nowych banknotów do obiegu. Głównym argumentem była destabilizacja systemu finansowe ...

Pioter
26 maja 2018 05:27

18     627    4

Nahar czyli kto stał za wojną w Czeczenii

W 1994 roku czeczeńscy powstańcy wydrukowali w Londynie banknoty przeznaczone do obiegu w wyzwolonym od Rosjan kraju. Banknoty miały nominały 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 500 i 1000, czyli wszystkie, jakie są niezbędne do obsługi rynku pieniężnego. Banknoty te zostały zdeponowane w banku w Groznym, gdzie czekały na dzień 1.01.1995, aby stać się oficjalnym środkiem płatniczym nowego państwa.

Stało się jednak inaczej. W listopadzie 1994 roku armia rosyjska zajęła Grozny i w jej ręce dostały się również nowe banknoty. Dowódctwo rosyjskie w tym przypadku podjęło decyzję o ich zniszczeniu, zdając sobie świetnie sprawę z tego, że każde państwo, o ile jest tworzone na poważnie, musi posiadać własną walutę (np Państwo Islamskie czegoś takiego nie posiada, i dlatego nie mogło się ...

Pioter
25 maja 2018 04:42

26     952    4

Raz zdobytych ziem nie oddamy nigdy!

W roku 1936 Austriacki Bank Narodowy zaprojektował i przygotował do wprowadzenia do obiegu nowy wzór banknotu 100 szylingowego z widokiem na jezioro Gossau. Banknot ten jednak do obiegu nie trafił, bo jego wprowadzenie było zaplanowane na rok 1938, a w tym czasie takie państwo jak Republika Austrii zakończyło swoje istnienie.

Motyw ten jednak zastosował Bank Rzeszy na banknocie 20 markowym wprowadoznym do obiegu w 1939 roku.

Ale nie tylko Niemcy sięgali po ten patent.

Na banknocie 500 złotowym wydanym przez Narodowy Bank Polski w 1946 znalazł się widok jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli Gdańska, który jeszcze niedawno drukowany był na guldenach nieistniejącego już w 1946 roku Wolnego Miasta Gdańsk.

W obu przypadkach chodziło o te same przesłanie ski ...

Pioter
24 maja 2018 05:17

7     934    5

Teoretyczne banknoty w teoretycznym państwie

W roku 2006 Narodowy Bank Polski rozpoczął wydawanie serii banknotów, które jedynie teoretycznie znajdują się w obiegu pieniężnym. Praktyczne ich znaczenie jest jednak zupełnie inne. Ale najpierw popatrzmy na te banknoty:

Rok 2006 - wspomnienie papieża Jana Pawła II

Rok 2008 - 90 lat niepodległości

Rok 2009 - 200 lat urodzin Juliusza Słowackiego

Rok 2009 - 200 lat urodzin Fryderyka Chopina

Rok 2011 - 100 lat Nobla Marii Curie

Rok 2014 - 100 lat Legionów Polskich

Rok 2015 - 600 lat urodzin Jana Długosza

Rok 2015 - 1050 lat chrztu Polski

Rok 2017 - 300 lat koronacji obrazu Jasnogórskiego.

Teoretyczny cel wydania tych teoretycznych banknotów dla teoretycznego państwa to upamiętnienie ważnych rocznic. Faktyczny cel jest niest ...

Pioter
23 maja 2018 04:49

45     2163    3

Pstryczek w nos królowej

W 1968 roku maleńka kolonia brytyjska na Oceanie Indyjskim odważyła się na rzecz bez precendensu.  W roku tym do obiegu na Seszelach wprowadzono nową serię banknotów z florą i fauną wyspy, która miała zastąpić dotychczasowe banknoty, ale projektant (choć oficjalnie podaje się, że jest to efekt zupełnie przypadkowy i niezamierzony) tych banknotów widać mial osobiste żale do Brytyjczyków, bowiem na jednym z bankotów tej serii zawarł to co o nich myśli.

Mianowicie napisał tam "SCUM", co znaczy "SZUMOWINY". Napis tej treści znajduje się pod żółwiem na widocznym do góry banknocie dziecięcio rupiowym. I nikt by tego wogóle nie zauważył, gdyby projektanta nie poniosła fantazja.

Na banknocie 50 rupii ...

Pioter
22 maja 2018 05:15

31     1920    6

Narodowy Bank Polski czyli potrójne kłamstwo

Realizując postanowienia konferencji teherańskiej, których pisałem w notce pt: Numizmatyka nauką pomocniczą historii, moskiewska fabryka papierów wartościowych rozpoczęła prace projektowe nad banknotami, które Armia Czerwona będzie zostawiać w zamian za zarekwirowane dobra na podbitych terytoriach. I w przypadku Polski zaplanowano, że podobnie jak na rumuńskich banknotach nie będzie się owijać w bawełnę.

Strona z katalogu największego zbioru banknotów polskich zwanego "Kolecja Lucow" od nazwiska właściciela.

Jak widać na ilustracji pierwotnie banknoty miały zawierać informację, że emitentem tego pieniądza jest Armia Czerwona, a nie jakaś polska instytucja.

Banknot wprowadzony do obiegu przez PKWN

Ostatecznie jednak do obiegu wprowadzono ...

Pioter
21 maja 2018 07:06

16     2451    7

Deutsch-Amerikanische Bankgesellschaft

Po wojnie secesyjnej w USA rozpoczęto porządkowanie amerykańskiego systemu bankowego. Do roku 1863 każdy bank na terenie USA miał prawo do emisji własnych pieniędzy, a to czy miały one pokrycie w pieniądzu federalnym czy złocie nikogo z władz nie interesowało. Co najwyżej bank upadał i posiadacze wydrukowanych przez niego banknotów pozostawali z niczym.

W 1863 roku zmieniono przepisy w ten sposób, że aby uzyskać przywilej emisji pieniądza należało mieć zabezpieczenie tej emisji w 90% w obligacjach federalnych. Ujednolicono również szatę graficzną banknotów. Teraz posiadacz tych banknotów był pewny, że dany banknot wszędzie jest tyle samo warty i zostanie bez problemu przyjęty w rozliczeniu. Te przepisy obowiązywały do 1935 roku, kiedy to jedynym ba ...

Pioter
20 maja 2018 05:57

10     1631    6

Kto bogatemu zabroni ... czyli hiperinflacja

Ludzie mająróżne marzenia. Niektórzy chcą mieć dużo pieniędzy ...

... tak dużo, żeby można nimi palić w piecu ...,

... czy tapetować ściany. No cóż.. czasami takie marzenia się spełniają, ale w sposób w jaki nikt sobie nie życzy.

Hiperinflacja - czyli nadmierna podaż pieniądza - to rodzaj wojny z gospodarką danego państwa. Wojny prowadzonej już zazwyczaj po podpisaniu traktatów pokojowych bądź bez jej formalnego wypowiadania. Zazwyczaj również nie do końca wiadomo, któremu z przeciwników ta wojna ma służyć.

Ale przejdźmy do konkretów z dziedziny numizmatyki

Banknot o najwyższym nominale wypuściły Węgry w 1946 roku, które też przeżyły najgroźniejszą hiperinflację. Ten powyższy banknot ma nominał 1 milia ...

Pioter
19 maja 2018 07:10

15     1422    7

Jak tworzyć nowe państwo - gra mocarstw na przykładzie Albanii

W 1912 roku na terenach tureckich w mieście Vlöre proklamowano powstanie nowego państwa - Albanii. Trudno dziś dokładnie określić czyja była to inicjatywa, ale prawdopodobnie turecka.

Szczególnie, że pierwszy pieniądz papierowy w 1913 roku dla Albanii wydał turecki generał Esat Toptani, który później sam ogłosił się premierem albańskiego rządu.

Dlaczego Turcy sami oderwali od swojego państwa kawałek terytorium? Na konferencji londyńskiej w 1913 roku kończącej krórąś z kolei Wojnę Bałkańską Rosja i Anglia zaplanowały podzielić się Albanią i przyłączyć ją po podziale odpowiednio do Serbii oraz Grecji. Ale im się to nie udało. Na wskutek działań Rumunii (czytaj Francji) doprowadzono do uznania Albanii za odrębne księstwo i oddania jej we władanie wyc ...

Pioter
18 maja 2018 09:11

4     847    3

Banknoty Litwy Środkowej czyli "bojówka i bank" w wykonaniu polskich socjalistów

Banknoty te, o nominałach 1, 5, 10 i 20 marek polskich odnotował w swoim opracowaniu dotyczącym pieniądza zastępczego byłego zaboru rosyjskiego Andrzej Podczaski pod pozycją R-481. Ale pomimo, że emitentem tych banknotów był Wileński Bank Handlowy, to podstawą do ich wydania było rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 15 marca 1920 dotyczące emisji wileńskich biletów bankowych (Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z 1920 Nr 24 poz 569). Czyli w żadnym rozumieniu tego słowa nie mogą być uznane za pieniądz zastępczy - natomiast powinny być uznane za polski pieniądz okupacyjny bądź pieniądz państwowy Litwy Środkowej. Faktycznie w obiegu znajdowały się od 1 marca do 1 grudnia 1920 roku.

A przyczyna tego, to sytuacja spowodowana wygra ...

Pioter
17 maja 2018 07:23

14     766    5

Numizmatyka nauką pomocniczą historii

Z takim postawieniem sprawy - czyli hasłem "numizmatyka nauką pomocniczą historii" spotykamy się często, ale niewiele osób (nawet historyków czy numizmatyków) zdaje sobie sprawę z faktu, że w miejscu gdzie zaczyna brakować dokumentów, mogą je zastąpić zabytki numizmatyczne.

I dotyczy to również 20 wieku, co zostanie wykazane poniżej.

W listopadzie 1943 roku podczas konferencji w Teheranie trzy mocarstwa: USA, ZSRR oraz Wielka Brytania, dokonały podziału świata znajdujacego się wówczas we władaniu państw Osi. No właśnie ... w Teheranie, a nie w Jałcie.

I podział tego świata zaplanowany został zupełnie inaczej, niż ten, który zaczął funkcjonować w od maja 1945 roku.

Popatrzmy na zabytki numizmatyczne, które opo ...

Pioter
16 maja 2018 14:27

13     1093    7

 Poprzednia  Strona 2 na 2.