-

Pioter : Ich bin ein Schlesier.

Artykuły użytkownika

Marianna

W Muzeum w Luwrze wisi obraz Eugena Delacroix namalowany w 1830 roku i zatytułowany "Wolność prowadząca lud na barykady". Podobno jest to piersze znane przedstawienie Marianny, symbolu Republiki Francuskiej, która stała się przez to personifikacją samej Francji (a może bardziej idei republiki). Z biegiem czasu, gdy zmieniały się kanony piękna, zmieniano również wygląd Marianny, jako modelki wybierając tym razem piosenkarki czy aktorki.

Na banknoty po raz pierwszy jednoznacznie Marianna trafiła dopiero w 1884 roku. Wprawdzie wcześniej również na banknotach znalazły się postacie kobiece, ale opisywane są one jako Ceres, bowiem zazwyczaj towarzyszy im Merkury. W przedstawieniu z 1884 roku nie widzimy specjalnej jakiejś symboliki - ot tylko ...

Pioter
10 sierpnia 2018 09:19

15     994    7

Lakia

Na głównym placu Helsinek, pomiędzy budynkiem senatu a uniwersytetu, w 1894 roku odsłonięty został pomnik Wielkiego Księcia Finlandii Aleksandra II, który przy okazji jeszcze był Imperatorem Wszechrusi. Cokół pomnika zdobią cztery cnoty, symbolizujące okres panowania cara Aleksandra - Prawo, Pokój, Oświecenie oraz Praca.

Autorami pomnika byli Johannes Takanen oraz Walter Runeberg. I jeden z elementów tego pomnika, zwany po fińsku Lakia (czyli Prawo) stał się na długie lata symbolem Finlandii.

Lakia po raz pierwszy na banknoty trafiła w 1897, w nowej serii, w której Bank Fiński zamieścił wszystkie cnoty z cokoła pomnika cara Aleksandra.

Serię tę otwierała (z nominałem 5 marek) oraz zamykała (z nominałem 500 marek) własnie Lakia. W 1909 ...

Pioter
9 sierpnia 2018 06:47

6     733    7

Libusza

Libusza to imię legendarnej władczyni Czech, córki Kroka. Władczyni przezornej, prawej i dobrej dla poddanych. Żony księcia Przemysła Oracza, pierwszego z Przemyślidów, którego sama wskazała na swego męża. Również sama według, legendy czeskiej opowiedzianej przez Komasa, wybrała miejsce na założenie grodu Praga.Ponieważ zabrakło, poza krótką wzmianką u Komasa, jakichkolwiek dowodów na istnienie protoplastki rodu Przemyślidów (a tym samym Matki Czechów) w 1818 roku sfabrykowano i rzekomo odnaleziono w Zelenej Hore koło Nepomuka rękopis z IX wieku, który zawierał protokół z posiedzenia sądu, któremu Libusza przewodniczyła. Rękopis ogłosili drukiem w 1822 Vaclav Hanka (językoznawca) i Josef Linda (poeta). Po ...

Pioter
8 sierpnia 2018 06:30

5     704    8

Dania

Za personifikację Danii odpowiedzialna jest urodzona w Warszawie w 1819 roku Elżbieta Baumann, żona duńskiego rzeźbiarza Jensa Jerichau, która w 1851 roku namalowała tę alegorię - kobietę z mieczem i sztandarem maszerującą przez pola.

Ale obraz ten - pomimo zamieszczenia w podręcznikach - nie uzyskał aprobaty władz banku narodowego Danii, który jako personifikację kraju zamieścił na banknotach w 1905 roku zupełnie inne wyobrażenie.Patrząc na nowe wyobrażenie Danii można by przypuszcza, że jest ona zupełnie niewinna i bezbronna. A do tego nikt jej nie weźmie w obronę (brakuje lwa będącego symbolem Svei).

W 1910 roku zakończono wydawanie tych banknotów. Czy była to oferta dyplomatyczna panny na wydaniu - trudno dziś odpowiedzieć. W 26 stycznia 1906 roku na ...

Pioter
7 sierpnia 2018 07:13

21     1423    8

Afrodyta

Wedug starożytnych greckich mitów właśnie przy tych skałach leżących na Cyprze z piany morskiej narodziła się Afrodyta, bogini miłości.

Jak to wśród greckich bogów bywało, jej życie rodzinne zbytnio jako wzorzec dla chrześcijan się nie nadawało. Będąc żoną Hefajstosa miała romans z Aresem, którego skutkiem była piątka dzieci: Dejmos, Fobos, Harmonia, Eros i Anteros. W końcu Hefajstos założył na kochanków pułapkę i schwywał ich w stalową sieć, a później wystawił na Olimpie na pośmiewisko.

Afrodyta szczególnie upodobała sobie Cypr, gdzie czekały na nią Eufrosyna, Aglaja i Talia, jej towarzyszki i służące. Jej atrybutami stały się róża, mitr oraz rydwan zaprzężony w gołębie.

W 1992 roku wprowadzając nowy nominał władze Cypru ...

Pioter
6 sierpnia 2018 06:43

4     899    8

Eudoksja czyli Bułgaria

Dziś kolejna personifikacja kraju. Tym razem przyjrzyjmy się jak podeszli do tego Bułgarzy.

Bułgaria po raz pierwszy pojawiła się na banknotach w 1885 roku. Na zamieszczonej ilustracji widać jak kobieta tuli do siebie małe dziecko - właśnie w 1885 roku Bułgarzy postanowili przytulić zbrojnie do siebie Rumelię Wschodnią, ówcześnie osmańską autonomiczną prowincję, a dzisiejszą południową Bułgarię. Ostatecznie w 1908 roku mocarstwa zgodziły się wchłonięcie Wschodniej Rumeli przez Bułgarię.

Kolejny raz Bułgaria pojawiła się na banknotach w 1899 roku. Przedstawiono ją tu jako młodą dziewczynę z koszami kwiatów. Kolejny raz Bułgaria pojawiła się w roku 1917. Jest to jeszcze zwykła wiejska dziewczyna z kłosami zboża. Rok później jednak na bułgarski tron ws ...

Pioter
5 sierpnia 2018 07:29

6     621    7

Svea

W notce Germania mieliśmy możliwość zapoznać się z dwoma personifikacjami: Germanią  oraz Brytanią, a także przyjrzeć się ukrytej w banknotowej dyplomacji  ich wzajemnej rywalizacji. W innej notce, poświęconej św Jadwidze Andegaweńskiej, mogliśmy ujrzeć personifikację Polonii. Jeszcze innym,  znacznie wymowniejszym przykładem była Irlandia.

Zobaczmy więc również inne personifikacje państw. 

N początek zajmnijmy się Szwecją. 

Svea na banknoty banku państwowego Szwecji trafiła w 1890 roku i od razu znalazła się na każdym banknocie. Z biegem czasu zmieniano wzory, ale rysunek największych nominałów pozostał bez zmian do 1963 roku.

Jak więc Szwedzi przedstawili swoją personifikację? Jest to kobieta w koronie (czyli ...

Pioter
3 sierpnia 2018 20:19

27     1050    7

Jakie monety podrabiał Stary Fryc?

W literaturze przedmiotu, a i również w literaturze popularnej i naukowej, wiele jest miejsca poświęconego na sprawę podrabiania przez Króla Prus Fryderyka II Wielkiego polskiej monety, przez co znacznie przyczynił się do zubożenia Rzeczypospolitej i jej mieszkańców. 

Nie jest to w ogóle prawdą.

Zacznijmy od tego, że ówczesna Rzeczpospolita nie posiadała własnej monety, bowiem od początku do końca panowania Wettynów na polskim i litewskim tronie Sejm Rzeczypospolitej nie wyraził zgody na otwarcie mennicy. A ponieważ w Rzeczypospolitej sprawami emisji pieniądza zarządzał Sejm, a nie król, oficjalnie Rzeczpospolita od 1696 do 1766 nie posiadała własnej waluty.

Ale coś musiało przecież kursować, bowiem ludność nadal kupow ...

Pioter
2 sierpnia 2018 17:51

13     865    8

123 lata niewoli? - część VI Królestwo Polskie

Utworzone podczas obrad Kongresu Wiedeńskiego Królestwo Polskie, które znalazło się we władaniu cara Aleksandra, nigdy - wbrew temu co próbują nam wmówić autorytety i polska propaganda, zwana dla niepoznaki historią - nie było częścią zaboru rosyjskiego. Nie było, ponieważ skutki zaborów unieważnił już Napoleon Bonaparte tworząc z ziem zaboru pruskiego Księstwo Warszawskie, do którego później przyłączono również część ziem zaboru austriackiego.

Ze skutków tych działań świetnie zdawali sobię sprawę zarówno politycy polscy, jak np książę Adam Czartoryski, jak również władcy Rosji, Prus, Austrii, Francji czy Anglii.

Pierwszym skutkiem unieważnienia istnienia Księstwa Warszawskiego byłoby pozostawienie ...

Pioter
1 sierpnia 2018 14:08

6     799    11

123 lata niewoli? - część V Wielkie Księstwo Poznańskie

15 maja 1815 roku zgodnie z postanowieniami Kongresu Wiedeńskiego Król Fryderyk Wilelhem III z ziem przypadłych Prusom z dawnego Księstwa Warszawskiego utworzył Wielkie Księstwo Poznańskie. 

Rok później pruskie władze w mennicach Berlina i Wrocławia wybiły dla księstwa drobną monetę miedzianą

grosz (miedź), średnicy 20 mm i wagi 2,9 g

oraz trzygroszówkę (miedź), średnicy 25 mm i wagi 8 g

Nie wybijano monet srebrnych, ani złotych, a miedziane wybijano wyłącznie przez 2 lata. I na tym cała wiedza polskiej numizmatyki dotycząca odrębności pieniężnej Wielkopolski się kończy.

Co więcej polscy historycy twierdzą, że Księstwo Poznańskie zostało zlikwidowane w 1848 roku, ale nijak ma się to do danych źródłowych.

6 marca 1857 rok ...

Pioter
22 lipca 2018 22:15

22     901    6

123 lata niewoli? - część IV Wolne Miasto Kraków

Jednym z nowych państw polskich, utworzonych po likwidacji Księstwa Warszawskiego, było Wolne Miasto Kraków, oficjalnie nazwane Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i jego Okręg, które istniało w latach 1815 - 1845. 

W polskiej historiografii tereny te są rozpatrywane wyłącznie jako korytarz powstańczy, czyli miejsce dla nieoficjalnego dostarczania broni, amunicji i ochotników w trakcie wojny Królestwa Polskiego z Rosją w 1830, ale faktycznie była to strefa wolnocłowa, z której korzystał głównie śląski przemysł.

Początkowo na terenie Krakowa wprowadzono do obiegu monety i banknoty Królestwa Polskiego, ale w 1833 Sejm Wolnego Miasta Krakowa zdecydował się na wprowadzenie do obiegu własn ...

Pioter
21 lipca 2018 11:29

7     558    6

123 lata niewoli? - część III Królestwo Galicji i Lodomerii

W 1741 roku podczas koronacji na króla Węgier Maria Teresa przyjęła również tytuł Króla Galicji i Lodomerii. Po zajęciu części ziem Rzeczypospolitej w trakcie I rozbioru uzasadniono prawa korony węgierskiej i czeskiej (a więc Habsburgów) ze strony prawnej i historycznej. Autorami uzasadnienia byli honorat Teodor Antoni Rosenthal, kustosz Adam Kollar i rektor Josef Benczura, a nosiło ono tytuł Wywód poprzedzający prawa Korony Węgierskiej do Rusi Czerwonej i Podola, tak jako Korony Czeskiej do Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego.

W takiej postaci, jako osobny kraj Monarchii Habsburgów, trafiła Galicja pod rządy austriackie. Od razu też nowe władze rozpoczęły bicie nowej monety

miedziane szelągi (18 mm - 2,2 g)srebrne 15 kra ...

Pioter
19 lipca 2018 19:45

18     746    10

123 lata niewoli? - część II Cztery Państwa Polskie.

Z chwilą, gdy było już wiadomo, że armie sprzymierzone pod dowódctwem cesarza Napoleona są na straconej pozycji i mogą się wyłacznie cofać, czyli z chwilą przejścia na stronę rosyjską wbrew woli króla armii pruskiej pod wodzą Blüchera, politycy Księstwa Warszawskiego musieli zacząć poszukiwania innej drogi zachowania polskiej państwowości.

Niestety zabrakło wśród nich osób pokroju Blüchera czy Lützowa, aby akcję polityczną połączyć również z akcją wojskową, bo głównodowodzący wojsk księstwa, książę Józef Poniatowski, twardo stał po stronie Francji. Nawet Bitwa Narodów, do której doszło pod Lipskiem, i w której książę zginął nie zmieniła zbytnio sytuacji.

Ale przez te kilka lat istn ...

Pioter
18 lipca 2018 23:36

12     806    7

123 lata niewoli? - część I Księstwo Warszawskie

W notce o pieniądzu Insurekcji z 1794 przybliżyłem trochę czas i problemy związane z powstaniem pierwszego polskiego pieniądza papierowego. Skutkiem Insurekcji był kolejny rozbiór Państwa Polskiego, które po 1795 definitywnie i na 123 lata zniknęło z map świata. Tak uczą nas w szkołach i w ten sposób prowadzona jest narracja historyczna w Polsce. I to pomimo, że nijak ma się to do pozostałych wydarzeń historycznych, które rownież w tej narracji uczestniczą, jak Wojny Napoleońskie, Powstania Narodowe czy I Wojna Światowa. Dla polskiej narracji państwowej ważne są dwie daty 24 X 1795 - data III Rozbioru oraz data 11 XI 1918 - data zawieszenia broni na froncie zachodnim I Wojny Światowej (mimo, że nijak się nie odnosi do faktycznych dat związanych z odtwar ...

Pioter
15 lipca 2018 07:47

33     2049    17

Ani atom nie ruszy

Pod koniec XIX wieku rozpoczęto eksprymenty z materiałami rozszczepialnymi, a od lat 40 XX wieku ludzkość dysponuje bronią masowego rażenia. A konkretnie kilka wybranych rządów państw.

Oficjalnie są to USA, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Indie, Pakistan, Korea Północna. Oficjalnie broni atomowej nie posiada Izrael, ale wszyscy już wiedzą, że faktycznie taką broń posiada od 1965 roku.

Broń atomowa (zgodnie z danymi z wikipedii) stacjonowała również przejściowo w niektórych innych krajach, jak RPA, RFN, Belgia, Holandia, Włochy, Turcja, Ukraina, Kazachstan czy Białoruś.

Popatrzmy na to pod kątem banknotów i zamieszczanej na nich propagandy (czy może raczej ostrzeżeń). 

Belgia 1964

Grecja 1966

Izrael 1968

Austria 1 ...

Pioter
14 lipca 2018 11:27

6     615    9

Banknoty i piłka nożna

Trwają właśnie mistrzostwa świata w piłce nożnej w Rosji, a przy okazji Rosja postanowiła również udowodnić, że jest państwem teoretycznym wypuszczając z tej okazji banknot kolekcjonerski.

Ale nie był to pierwszy banknot z taką tematyką. Popatrzmy tochę na propagandę piłkarską innych państw.Po piłkę nożną (między innymi) sięgnęły władze Singapuru w 1999 roku

i w 2015 (choć ten drugi jest tylko banknotem kolekcjonerskim)

Malediwy w 2017

Zair w 1967

Kenia w 1993

a nawet jeden z brytyjskich banków mających koncesję na druk pieniędzy dla Ulsteru. 

Pioter
13 lipca 2018 16:41

17     747    10

Ina i rekin

Na wyspach Oceanii opowiada się legendę o pewnej młodej dziewczynie o imieniu Ina, która została poślubiona bogowi oceanu Tinirau. Niestety Tinirau mieszkał na pływającej wyspie wiele mil od miejsca, w którym wychowywała się Ina. Gdy Ina zapragnęła połączyć się z ukochanym, okazało się, że sama nie może dopłynąć tak daleko. Prosiła więc ryby, ptaki i żółwie aby pomogły jej dostać się ukochanego. Niestety wszystkie te zwierzęta okazały się zbyt małe, aby unieść dorodną kobietę. Dopiero rekin pozwolił jej popłynąć na swym grzbiecie do ukochanego. Ina ucieszyła się z tego i zabrała z sobą, jako zapasy, dwa orzechy kokosowe. Gdy zachciało jej się pić próbowała otworzyć orzech, ale wtedy zorientowała się, że nie zabrała ze sobą noża, i nie ma jak tego orzecha otw ...

Pioter
12 lipca 2018 17:37

5     682    8

Europa

Zacznijmy od mitologii. Zgodnie z wierzeniami starożytnych Greków Europa była córką fenickiego króla Agenora, która wyjątkowo spodobała się Zeusowi. Tak bardzo, że ten pod postacią byka porwał ją i uprowadził na Kretę, gdzie urodziła mu synów: Minosa, Radamantysa i Sarpedona, którzy po zakończeniu ziemskiego żywota zostali sędziami w Hadesie.

Jeden z wielu mitów greckich, ale nie będziemy go tu analizować, a zinterpretujemy go dosłownie.

Europa jest dzieckiem Fenicjan, tych samych Fenicjan, którzy wymyślili alfabet i którym przypisuje się w powszechnym mniemaniu wymyślenie pieniądza (wcale nie monet - te jak wiemy pochodzą z greckiej wyspy Lidia).

Europa była wyjątkowo piękną kobietą, inaczej nie zain ...

Pioter
11 lipca 2018 18:14

32     2737    11

Bananowe republiki

Tak zwykło się mówić o krajach, w których miejscowe rządy są organizowane przez siły zewnętrzne, a całość gospodarki zależy od jednego rodzaju surowca. Określenie to wzięło się z Ameryki Łacińskiej, gdzie CIA na zlecenie United Fruit Company utrzymywała w zależności półkolonialnej całe kraje.

Zobaczmy więc, kto banany uwiecznił na swoich pieniądzach, traktując je jako podstawę istnienia własnej gospodarki.

Jako pierwsze motyw bananów wykorzystały Duńskie Indie Zachodnie (dzisiejsze Wyspy Dziewicze) w 1905 roku.Następnie Kostaryka w 1914Haiti w 1919całą plantację bananów znajdziemy natomiast na banknotach Surinamu z 1991.

Ale banany nie są wyłacznie uprawiane w Ameryce. Znajdziemy je również w krajach Afrykijak Somalia w ...

Pioter
10 lipca 2018 19:47

12     904    9

Historia pewnego obrazu

W holu Zamku Dobrej Nadziei w Kapsztadzie przez lata wisiał pewien obrazi wszyscy uważali, że przedstawia on Jana van Riebeecka, pierwszego gubernatora Kapsztadu z ramienia Holenderskiej Kompani Wschodnioindyjskiej. Jan Antoniszon van Riebeeck w latach 1652 - 1662 budował w Kapsztadzie port dla holenderskich statków kursujących pomiędzy Europą a Indonezją.

Dlatego też w momencie, gdy w 1948 w Afryce Południowej poszukiwano jakiegoś symbolu łączącego Afrykanerów i Brytyjczyków, zdecydowano się obraz ten zamieścić na nowym wzorze banknotów. W końcu był to pierwszy znany z imienia Europejczyk, o którym było wiadomo, że osiedlił się w Południowej Afryce.

Jednak w 1984 roku holenderski genealog Jonkheer van Kretschmar udowodnił, że na obraz ...

Pioter
9 lipca 2018 07:17

20     2218    9

 Poprzednia  Strona 3 na 6.    Następna